Real Tennis

Real Tennis anses vara den ursprungliga formen av modern tennis – den tennisen som vi är vana att se i de stora mästerskapen på TV. Den tidiga formen av tennis var en betydligt mer outvecklad form, exempelvis var tennisbollarna under en tid tillverkade av ull som lindades runt en får- eller getmage och knöts ihop med rep.

Real tennis uppstod i Frankrike

real tennis court

Troligen uppkom real tennis i Frankrike under 1100-talet. På den här tiden spelade man inomhus och för detta krävdes stora ytor, något som bara adeln och kungahuset hade råd att låta uppföra. Det som skiljer real tennis från modern tennis är att spelaren vid det första slaget använder sina händer istället för en racket. Att tennisspelare använde racketar blev först vanligt på 1500-talet.

Viktigt med bra tennisbollar

Real tennis tennis bollarAtt tennis är en överklassport har hållit i sig fram till våra dagar. Exempelvis var kung Henry VIII av England, som levde i början av 1500-talet, en entusiastisk tennisspelare. Den tidens regler gick ut på att bollen skulle slås mot väggarna. På slutet av 1400-talet förbjöd den franske kungen Louis XI att tennisbollar fylldes med sand, kalk, sand, jord eller sågspån eftersom det smutsade ner inomhus. Efter det fick tennisbollar bara tillverkas i läder och fyllas på med ull.

Från rikemanssport till folkligt nöje

real tennis ball and racketTennis är både en intressant och givande sport som också är mycket populär världen över. Det är även en sport som har vuxit enormt, och som har gått från att vara reserverad för några få privilegierade till att bli en riktig folksport. Numera följs de stora mästerskapen av miljoner fans över hela världen, och många bettar också på den populära sporten.

Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.